We zijn hard aan het oefenen met het automatiseren van de rekenfamilies van 1 t/m 10
en daarna 1 t/m 20.
Deze sommen moeten zonder te rekenen beantwoord kunnen worden.
Het alfabet proberen we zonder liedje op te zeggen, er blijven leuke varianten komen in
het stukje klllmop of qrstqvw.
We leren het alfabet in 4 rijen aan:
abcdefg
hij klm nop
qrstuvwxyz
Ook het goed kunnen schrijven van de cijfers en letters is een belangrijk aandachtspunt
in fase 6/7.
U heeft het tafelboekje mee naar huis gekregen, de tafelkaarten op A3 formaat krijgt u
deze week.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de tafels alleen verplicht zijn voor de fase 7
kinderen.
De fase 6 kinderen mogen meedoen, als zij er zelf in geïnteresseerd zijn.
Te allen tijde gaat het lezen vóór als dit nog niet op niveau is.
De kinderen van fase 6 die niet hebben geleerd voor de tafel, krijgen op dat moment een
hoofdrekenblad met + en - sommen t/m 20.
Thuis kunt u ook af en toe een som vragen en kijken of de sommen binnen 3 seconden
en zonder rekenen beantwoord kunnen worden.
Wij hopen dat de kinderen thuis minimaal 4x per week minimaal 15 minuten hardop
lezen op het juiste AVI niveau om leeskilometers te maken.
Bij de bibliotheek kunt u gratis lid worden en boeken uitkiezen op interesse en op het
juiste AVI niveau.
Wilt u weten op welk niveau uw kind het beste kan lezen, loop dan even binnen.
Vanaf maandag 1/10 hangt de lijst met het AVI niveau waarop uw kind kan gaan lezen in
de klas.
We hebben al veel rapporten gekregen maar nog niet van alle kinderen, graag z.s.m.
inleveren.
Woensdag 3 oktober starten we met de kinderboekenweek.
Het thema is: Kom erbij! en gaat over vriendschap.
We starten 's ochtends op de pleinen en vervolgen de ochtend
in de grote hal.