De fasewisseling is inmiddels geweest. Alle kinderen zijn door naar de volgende fase.
De fase 1 is nu fase 2, de fase 2 nu 3 en de fase 3 zit vanaf dinsdag in fase 4.
In het begin nog wel wat onwennig maar dat duurt niet zo lang. Veel plezier in de volgende fase.

Fase 1/2/3a en b hebben op donderdag en vrijdag een stagiaire van het Da Vincicollege. In fase 1/2/3a is dat Suheda en in fase 1/2/3b Alexander. Een hele fijn tijd op de Graaf Reinaldschool toegewenst.
Na de fasewisseling starten we met het thema: “Jan Politieman”. Letter van het thema: de a van agent. Helpt u weer mee om samen met uw kind woorden/
attributen te zoeken die beginnen met de letter A?