Op donderdag 22 maart jl. hebben we laten zien wat ze allemaal met het project over de Olympische Spelen hebben gedaan. Middels opdrachten, die de klas steeds via een brief of e-mail kreeg, zijn er onder andere plattegronden gemaakt, maquettes ontworpen en folders gemaakt. Met heel veel enthousiasme heeft de klas hier aan gewerkt.

Leuk dat er zoveel belangstelling was om alles te komen bekijken.                                 

Inmiddels zijn de eerste spreekbeurten en boekbesprekingen geweest. Stuk voor stuk leuke onderwerpen waar met aandacht naar geluisterd wordt. Wat doen de kinderen dat goed!

Op woensdag 4 april hebben we ook een brandoefening gehad. De leerlingen zijn nu weer helemaal op de hoogte wat we moeten doen in geval van brand.

Extra dagdelen peuterspeelzaal in Graaf Reinaldschool

 

Lees meer...
23apr
23-04-2018
VAKANTIE
24apr
24-04-2018
VAKANTIE
25apr
25-04-2018
VAKANTIE
26apr
26-04-2018
VAKANTIE
28apr
28-04-2018
VAKANTIE