Wat zijn wij trots op de verslagen en presentaties van de spreekbeurten/boekbesprekingen. Een groot compliment. Vorige week woensdag was ons klassenuitje. Volgens mij zijn de kinderen na een leuke presentatie en rondleiding weer een stuk wijzer geworden. Wij willen de ouders die met ons mee zijn geweest nogmaals danken voor hun hulp. Na de avondvierdaagse gaan wij starten met de bekende Cito’s. Op maandag, dinsdag of woensdag worden de toetsen afgenomen. Hebben kinderen hun rapport nog niet ingeleverd dan ontvangen wij die graag. Een vraag voor de ouders van fase 12. Wie wil volgend schooljaar onze klassenmoeder van fase 13 worden? Alvast hartelijk dank!

Extra dagdelen peuterspeelzaal in Graaf Reinaldschool

 

Lees meer...
16juli
16-07-2018 - 26-08-2018
VAKANTIE
27aug
27-08-2018
Eerste schooldag