Op de informatie avond van maandag 17 september heb ik een oproep gedaan voor een
klassenouder. Helaas heeft fase 14/15A nog steeds geen klassenouder. Het liefst hebben
we een klassenouder uit fase 14, omdat fase 15 al wel twee klassenmoeders heeft.
Omdat fase 15 nu gesplitst is, zitten beide klassenmoeders in fase 15B.
Een tijdje terug heeft u vanuit de OV ook een informatieboekje gekregen, deze hebben
de kinderen mee naar huis genomen. Hierin staat alle informatie.
Hopelijk vinden we snel een klassenouder!
Vorige week hebben we aandacht besteed aan
prinsjesdag. We hebben zelf ook in groepjes
gedebatteerd. Er waren 3 groepjes die hun eigen
stelling moesten verdedigen. Dit was soms best
moeilijk, want de andere 2 groepjes hadden soms
hele goede tegenargumenten. In het begin was het
nog best lastig, maar we kwamen er steeds beter in.
Ook hebben we aandacht besteed aan de week
tegen het pesten. We zijn allemaal bezig met een
poster waarin we duidelijk maken dat we tegen
pesten zijn. Daarnaast kijken we in de klas de
film ‘Spijt’ van Carry Slee.