Wij hopen dat alle moeders een fijne Moederdag hebben gehad en goed verwend zijn met kroeltjes en heel veel liefde.
Ik wil alle ouders bedanken die hebben gespaard voor de blikken, moestuintjes en
degene die de foto’s al hebben gemaild of ingeleverd.
Nog niet elk kind heeft foto’s meegekregen. Ik heb de opdracht een week uitgesteld, maar wil de opdracht aankomende dinsdag echt gaan uitvoeren. Heeft uw kind geen foto’s bij zich, dan kan het niet meedoen.
Voor rekenen zijn we aan het oefenen om steeds sneller te worden met het uitrekenen van plus en minsommen t/m 20. Het is namelijk zo dat als deze sommen op een voldoende snelheid zijn geautomatiseerd
(zonder te rekenen) dan kunnen alle sommen die je maar kunt bedenken in de toekomst gemaakt worden. Klokkijken blijft ook geregeld terugkomen. We hebben het over de hele en halve uren.
Kwart over en kwart voor een heel uur, 5 over half en 5 over het hele uur, 10 over half en 10 over het hele uur. U kunt helpen door uw kind af en toe naar de tijd te vragen, maar ook te vragen hoe laat is het over 5, 10, 15, 30 of 60 minuten. Om steeds meer tijdsbesef te krijgen kunnen de kinderen ook verantwoording krijgen door te zeggen dat ze om een bepaalde tijd klaar moeten staan om naar school te gaan. En dan komt er een dag dat opeens het kwartje valt.
Fase 6 is begonnen met kern 10 van Veilig leren lezen, hier wordt aandacht besteed aan de volgende leerdoelen:
• eenlettergrepige woorden met ieuw, uw, eeuw
• het invullen van een gatentekst op basis van tekstinhoud en tekstrelaties
• mkmmmm-woorden zoals herfst
• de spellingleerdoelen van kern 7, 8, 9 worden herhaald
• tweelettergrepige woorden met open lettergreep zoals: bomen
• eenlettergrepige woorden met een woordcluster vooraan en kleefletter
achteraan zoals: dwerg

Fase 7 is met taal aan het oefenen met woordenschat, spreken en luisteren,
schrijven/stellen en doe-woorden.

Met spelling zijn we aan het oefenen met de stomme e: ~en, ~el, ~er, ~e, 

woorden met v en f, ge~, be~ en ver~ woorden en verkleinwoorden.

Extra dagdelen peuterspeelzaal in Graaf Reinaldschool

 

Lees meer...
16juli
16-07-2018 - 26-08-2018
VAKANTIE
27aug
27-08-2018
Eerste schooldag